TEAM 7 Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. We verwerken deze uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGV en TKG 2003). In deze privacyverklaring informeren we u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.

Contact opnemen
Als u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden uw gegevens gedurende zes maanden opgeslagen voor verwerking, onderzoek en behandeling van eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Cookies
Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies om terugkerend bezoek van dezelfde gebruiker of vanaf dezelfde internetaansluiting te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer zet en bewaart. Ze dienen om onze website en ons aanbod te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde 'session-cookies" die na uw bezoek weer worden verwijderd. Deze cookies verstrekken in sommige gevallen informatie om u automatisch te laten herkennen. Dit herkennen gebeurt op basis van de IP-adressen die in de cookies bewaard zijn. De zo bekomen gegevens dienen om ons aanbod te optimaliseren en u een vlottere toegang tot onze website te bieden. U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Servergegevens
Om technische redenen worden onder andere volgende gegevens verzameld, die uw browser aan ons of onze webspaceprovider doorgeeft (zogenaamde serverlogbestanden):
- browsertype en -versie;
- besturingssysteem;
- website van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL)
- website die u bezoekt
- datum en uur van uw bezoek
- uw IP-adres.
Deze anonieme gegevens worden gescheiden van persoonlijke gegevens opgeslagen en laten niet toe een bepaalde persoon te identificeren. Ze worden gebruikt voor statistische doeleinden om onze website en ons aanbod te optimaliseren.

Catalogusbestelling (postverzending)
De persoonlijke gegevens die u verstrekte bij de bestelling van de catalogus worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de TEAM 7-catalogus en worden verwijderd uiterlijk 8 weken na verzending van de catalogus. Daarbuiten alleen zolang er een wettelijke verplichting bestaat of de gegevens nodig zijn voor de handhaving of verdediging van rechtsvorderingen.

Newsletter
We bieden u op onze site de mogelijkheid om u op onze nieuwsbrief te abonneren. Met deze nieuwsbrief informeren we u regelmatig over ons aanbod. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u ingevoerde e-mailadres om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres, of dat de eigenaar bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Indien een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten abonneert op onze nieuwsbrief, dient dit als waarborg van onze kant. Wij verzamelen geen verdere gegevens. De gegevens die op deze manier verzameld worden, zullen enkel gebruikt worden om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor geven wij uw gegevens (naam, e-mailadres, land) door aan onze serviceprovider: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Deutschland, www.cleverreach.com. Het is onze dienstverlener uiteraard niet toegestaan uw persoonsgegevens zonder toestemming aan derden over te maken, te verkopen of voor andere doeleinden te gebruiken. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met andere gegevens die mogelijk door andere componenten van onze site worden verzameld, vindt evenmin plaats. Het abonnement op deze nieuwsbrief kunt u te allen tijde opzeggen. Zend uw opzegging a.u.b. naar het volgende e-mailadres: werbeservice@team7.at. Uiteraard bevindt zich ook een afmeldingslink in elke nieuwsbrief. We verwijderen aansluitend al uw gegevens gerelateerd aan de nieuwsbriefverzending. Verdere details hieromtrent kunt u vinden in de bevestigingsmail en in elke nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics met anonimisatiefunctie
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse toelaten van uw gebruik van onze website. Uit deze cookies verkregen gegevens zoals tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres worden aan Google in de VS doorgegeven en daar bewaard. We gebruiken op onze website Google Analytics met een functie die het IP-adres anoniem maakt. Uw IP-adres wordt in dit geval door Google ingekort en daardoor anoniem gemaakt in lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die verdragsmatig behoren tot de Europese Economische Ruimte. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van onze site te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en andere services aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Ook kan Google deze gegevens desgevallend aan derden overdragen indien wettelijk voorgeschreven, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal volgens zijn eigen voorwaarden in geen geval IP-adressen met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Google biedt voor de populairste browsers ook een deactiveringsoptie aan die u meer controle geeft over de gegevens die Google verzamelt en verwerkt. Indien u deze optie activeert, dan worden geen gegevens over uw websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven. De activering verhindert echter niet dat gegevens aan ons of aan webanalyse-services die we kunnen gebruiken, doorgegeven worden. Voor meer informatie over de opt-out optie van Google en hoe u deze optie inschakelt, volgt u de onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Klik hier om van Google Analytics meting te worden uitgesloten.

Gebruik van Google Maps
We gebruiken op onze website het onderdeel "Google Maps" van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Telkens wanneer u het onderdeel Google Maps bezoekt, wordt door Google een cookie geplaatst om bij het bekijken van de pagina waarin het onderdeel Google Maps is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt normaliter niet door het sluiten van de browser verwijderd maar verloopt na een bepaalde tijd, tenzij u van tevoren deze cookie handmatig verwijdert. Wanneer u met deze gegevensverwerking niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de Google Maps service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google te verhinderen. Hiervoor moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. We wijzen u erop dat u in dat geval Google Maps niet of slechts beperkt kunt gebruiken. Gebruik van Google Maps en de door Google Maps gevraagde gegevens verloopt volgens de gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=de  alsmede de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html.

Gebruik van reCAPTCHA
Om invulformulieren op onze website te beveiligen, gebruiken we de service reCAPTCHA van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Door het gebruik van deze service kan onderscheiden worden of een invoeractie door een mens gebeurt of misbruikt wordt door geautomatiseerde machinale verwerking. Voor zover ons bekend, worden de Referrer-URL, het IP-adres, het gedrag van websitebezoekers, informatie over het besturingssysteem, browser en gebruiksduur, cookies, beeldscherminstellingen en scripts, het invoergedrag van de gebruiker en muisbewegingen in het reCAPTCHA-selectievakje naar Google verzonden. Google gebruikt de gevraagde gegevens onder andere om boeken en andere gedrukte producten te digitaliseren en om services als Google Street View en Google Maps te optimaliseren (bv. huisnummer- en straatnaamherkenning). Het IP-adres dat in het kader van reCAPTCHA wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd, tenzij u op het moment dat u de reCAPTCHA-plugin gebruikt, bij uw Google-account bent ingelogd. Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google wilt verhinderen, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze site bezoekt of de reCAPTCHA plug-in gebruikt. Het gebruik van door de reCAPTCHA-service verkregen informatie is in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gebruik van YouTube onderdelen met uitgebreide privacybescherming
Op onze website gebruiken we de componenten (video's) van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hierbij gebruiken we de in YouTube beschikbare optie "uitgebreide privacybescherming". Wanneer u een webpagina bezoekt met een embedded video, wordt een verbinding gemaakt met de YouTube-servers en de inhoud van de video door uw browser weergegeven. Volgens YouTube worden in de "modus uitgebreide privacybescherming" alleen gegevens aan de YouTube-Server verzonden, in het bijzonder welke webpagina's u bezocht heeft wanneer u de video bekijkt. Als u tegelijk bij YouTube bent ingelogd dan worden deze gegevens gekoppeld aan uw YouTube account. U kunt dit verhinderen door voor het bezoek aan onze website eerst uit te loggen uit dit account. Meer informatie over de privacy van YouTube vindt u bij Google onder deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gebruik van Google Adwords
Voor de promotie van onze website gebruiken we de Google advertentietool 'Google Adwords'. In dit kader gebruiken we op onze website de analyseservice "Conversion-Tracking" van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Indien u via een Google advertentie op onze website bent terechtgekomen, wordt een cookie op uw computer achtergelaten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer achterlaat en bewaart. Deze zogenaamde 'conversion-cookies' verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om u te identificeren. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google vaststellen dat u als gebruiker op onze advertentie bij Google hebt geklikt en naar onze site werd geleid. Met de gegevens uit de 'conversion cookies' kan Google bezoekersstatistieken voor onze website opstellen. We leren uit deze statistieken het totaal aantal gebruikers kennen dat op een advertentie heeft geklikt en welke pagina's door een gebruiker daarna worden bezocht. Wij of anderen die adverteren via Google Adwords ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. U kunt de installatie van 'conversion cookies' voorkomen door in uw browser de gepaste instellingen aan te passen, zoals browserinstellingen die de automatische instelling van cookies in het algemeen uitschakelen of specifiek alleen cookies blokkeren vanuit het domein 'googleadservices.com'. Via de volgende link kunt u de relevante gegevensbeschermingsverklaring van Google verkrijgen: https://services.google.com/sitestats/nl.html

Publicatie van vacatures / online sollicitatieformulieren
Uw sollicitatiegegevens worden door ons elektronisch verzameld en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure. Als uw aanvraag wordt gevolgd door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, kunnen uw verzonden gegevens door ons worden opgeslagen in uw personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden uw persoonlijke gegevens na zes maanden automatisch verwijderd. Dit geldt niet als langere opslag nodig is vanwege wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijslast volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling) of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met langere opslag in onze database van geïnteresseerden.

Uw rechten
U heeft principieel recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, herroeping en bezwaar met betrekking tot uw gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

Zo kunt u ons bereiken:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauer Str. 26
4910 Ried im Innkreis
Austria
Tel.: +43 7752 977-0
info@team7.at

Onze coördinator privacybescherming is beschikbaar:
per e-mail: datenschutzkoordinator@team7.at en telefonisch: 00437752/977 -703 of -702